fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ubezpieczenia: Suma gwarancyjna OC

- Z winy mojej firmy budowlanej na prowadzonych przez nas budowach w krótkich odstępach czasu doszło do trzech szkód. Ubezpieczyciel odmawia wypłaty części należnego odszkodowania za trzecią ze szkód, twierdząc, że została wyczerpana suma gwarancyjna OC przedsiębiorstwa. Co to oznacza? – pyta czytelnik.

Suma gwarancyjna jest określoną kwotowo górną granicą odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za szkody objęte ochroną ubezpieczeniową. Jej wysokość może być określona przepisami prawa (przy ubezpieczeniach obowiązkowych) lub wskazywana w umowie ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczeń mienia lub osobowych jej odpowiednikiem jest tzw. suma ubezpieczenia. Sumy te w znaczący sposób wpływają na wysokość składki ubezpieczeniowej.

Kwota sumy gwarancyjnej stanowi górny limit odpowiedzialności ubezpieczyciela. Po jej przekroczeniu nie ponosi on dalszej odpowiedzialności za szkodę, co oznacza, że za część przekraczającą tę sumę ubezpieczony odpowiada już sa...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA