fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Nowe zasady naliczania składek ZUS przy zatrudnianiu niepełnosprawnych

Naliczając składki za styczeń i kolejne miesiące, żaden pracodawca finansujący z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych pomoc dla zatrudnianych niepełnosprawnych nie musi od niej naliczać składek na ZUS.

Od 1 stycznia 2015 r. zmieniły się zasady wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne środków, które są przeznaczane na rehabilitację zawodową, społeczną oraz leczniczą pracowników niepełnosprawnych, które pracodawca pokrywa ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron) lub zakładowego funduszu aktywności.

Nadal ulga ta nie obejmuje wynagrodzeń finansowanych ze środków tych funduszy. Zmiana dotyczy natomiast podmiotów, które mogą z niej korzystać. Do końca 2014 r. mogły to być jedynie zakłady pracy chronionej. Konieczny był więc taki status na dzień realizowania świadczeń z zfron. Od nowego roku prawo do zwolnienia ze składek przysługuje również byłym zakładom pracy chronionej, które wykorzystują pozostałe im środki z rachunku zfron.

Zmiany te mają zastosowanie począwszy od środków otrzymywanych po 1 stycznia 2015 r. Oczywiście pod warunkiem że jest to pomoc indywidualna udzielana niepełnosprawnym zgodnie z przepisami o gospodarowaniu tym funduszem.

—Edyta Sieradzka. Wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

podstawa prawna: rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 22 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2014 r., poz. 1967).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA