fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Podatek od nieruchomości za instalacje wewnątrz budynku

www.sxc.hu
Istniejące w budynku instalacje stanowią część budynku jako obiektu budowlanego, a nie część sieci, do której muszą być przyłączone.

Prowadzę firmę, w której wykorzystuję budynek magazyn. Odprowadzam od niego podatek od nieruchomości według stawek obowiązujących przedsiębiorców. Oprócz magazynu posiadam wpisane do firmowej ewidencji środków trwałych instalacje wodną, kanalizacyjną i elektryczną. Sieci te umożliwiają korzystanie z budynku zgodnie z przeznaczeniem. Czy powinienem opłacać od nich oddzielnie podatek? – pyta czytelnik.

Nie,

instalacje wewnętrzne są częścią budynku i nie są już odrębnym przedmiotem opodatkowania.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych definiując budowlę, odsyła do prawa budowlanego. By ustalić, od których obiektów budowlanych przedsiębiorca musi zapłacić daninę zależną od wartości obiektów (bo tak opodatkowane są budowle), należy więc sięgnąć do prawa budowlanego. Załącznik do tej ustawy przesądza, że sieci zasadniczo uważa się za budowle.

Potwierdza to też wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 września 2013 r. (sygn. II FSK 2498/11).

– Wśród desygnatów budowli, wskazanych w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego, wymieniono sieci techniczne. W załączniku do tej ustawy doprecyzowano, że sieci to sieci takie jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe (kategoria XXVI w załączniku). Nie powinno zatem budzić wątpliwości, że sieci sprężonego powietrza, ciekłego azotu, elektryczna, komputerowa stanowią budowlę w rozumieniu zarówno przepisów prawa budowlanego, jak i ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – stwierdził sąd. Z tego wynika, że od takich instalacji przedsiębiorca musi zapłacić podatek w wysokości ustalonej przez gminę. Maksymalna stawka to 2 proc. wartości przyjętej na potrzeby amortyzacji budowli.

Sąd uznał jednak, że tego typu sieci, o ile znajdują się wewnątrz budynków, nie są oddzielnie od samych budynków opodatkowane.

– Istniejące w budynku instalacje gazowe, elektroenergetyczne, wodociągowe, telekomunikacyjne, kanalizacyjne stanowią zatem część budynku jako obiektu budowlanego, a nie część sieci (budowli), do której muszą być (aby działać) przyłączone – stwierdził sąd wyraźnie w tezie orzeczenia.

NSA zgodził się z podatnikiem, który twierdził, że przyjęcie innego stanowiska prowadziłoby do podwójnego opodatkowania sieci oraz infrastruktury technicznej raz jako elementu wchodzącego w skład budynku, a drugi raz jako osobnych budowli.

– Sieć techniczna pozostająca poza budynkiem stanowić będzie odrębną od budynku budowlę zarówno w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, jak i przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – zaznaczył NSA.

podstawa prawna: ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 849)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA