fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Cena za śmieci z VAT

Maksymalna stawka za odbiór śmieci i opróżnianie szamb musi zawierać w sobie podatek VAT.
Rada miejska Rucianego-Nidy określiła górne stawki opłat za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Dodatkowo postanowiła, że do tych stawek należy doliczyć podatek VAT.
Uchwałę unieważnił wojewoda warmińsko-mazurski, bo art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach nie pozostawiają wątpliwości, że odpłatność (cena) za towar lub usługę powinna zawierać w sobie podatek.
Cena oznacza wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
sygnatura akt: PN.4131.98.2014
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA