fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo drogowe

Wniosku o skierowanie na badania w zakresie psychologii transportu nie można skarżyć

Fotorzepa, Jerzy Dudek jd Jerzy Dudek
Jan Bończa-Szabłowski
Nie można zaskarżyć do sądu administracyjnego wniosku komendanta Policji, o skierowanie na badania psychologiczne, w zakresie psychologii transportu – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu.
WSA orzekł tak, odrzucając skargę kierowcy, który według Policji przekroczył liczbę dwudziestu czterech dopuszczalnych punktów karnych w ruchu drogowym.
Na początku roku komendant Wojewódzki Policji w Opolu zwrócił się do starosty o skierowanie mężczyzny na badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu. W uzasadnieniu stwierdził, że kierowca wielokrotnie w okresie od dnia lipca do grudnia 2013 roku naruszył przepisy ruchu drogowego, przez co przekroczył liczbę dwudziestu czterech punktów otrzymanych na zasadzie ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Mężczyzna w styczniu 2014 roku wezwał komendanta do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie wniosku. Kierowca wyjaśnił, że w grudniu 2013 roku odbył szkolenia, na których uczęszczanie powinno zredukować liczbę punktów, w związku z czym jego konto punktowe powinno zostać pomniejszone o sześć jednostek, a tym samym wniosek komendanta jest już nieaktualny.
W odpowiedzi na wezwanie, komendant Wojewódzki Policji odmówił uwzględnienia żądania.
Kierowca stwierdził, że wniosek jest aktem z zakresu administracji publicznej i skierował sprawę na wokandę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.
WSA jednak 21 marca 2014 roku postanowił ją odrzucić, gdyż jego zdaniem nie mieściła się we właściwości rzeczowej sądu administracyjnego, określonej w przepisach ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sąd wyjaśnił, iż badaniu psychologicznemu przeprowadzanemu w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, zwanym dalej badaniem psychologicznym w zakresie psychologii transportu, podlega kierujący pojazdem silnikowym, jeżeli przekroczył liczbę dwudziestu czterech punktów karnych. Natomiast organ kontrolujący ruch drogowy, w przypadku zaistnienia takich okoliczności nie ma możliwości postąpienia, w sposób inny niż wskazany w przepisie. Musi wystąpić do starosty z wnioskiem o skierowanie kierowcy naruszającego zasady ruchu drogowego na badania psychologiczne.
WSA podkreślił, iż wniosek Policji nie jest decyzją administracyjną, ani postanowieniem wydanym w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym lub zabezpieczającym, który następnie może zostać zaskarżony do sądu administracyjnego. Nie też jest skierowany na zewnątrz organów administracji publicznej, a także nie wywołuje skutku w postaci potwierdzenia uprawnień lub nałożeniem obowiązków na stronę.
Sąd wyjaśniał dalej, iż także decyzja o skierowaniu na badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu ma charakter związany. Oznacza to, że właściwy starosta nie ma wyboru, w zakresie skierowania lub odstąpienia od niego w przypadku złożenia wniosku przez właściwego komendanta Policji – musi wydać rozstrzygnięcie. Dopiero decyzja o skierowaniu na badania psychologiczne może zostać zaskarżona do sądu administracyjnego, a w skardze można zawrzeć zarzuty odnośnie wspomnianego wniosku (II SA/Op 123/14).
Wyrok jest nieprawomocny. Przysługuje na niego skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA