fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Moja Emerytura

Nadzór ostrzega OFE

Fotorzepa, Magda Starowieyska Magda Starowieyska
KNF, w piśmie skierowanym do powszechnych towarzystw emerytalnych przestrzega fundusze emerytalne przed zakazaną akwizycją.
W okresie od dni a 1 kwietnia do dnia 31 lipca 201 4 r . członkowie otwartych funduszy emerytalnych będą mogli składać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oświadczenie o przekazywaniu do otwartego funduszu emerytalnego części składki na ubezpieczenie emerytalne, wynoszącej 2,92 proc. podstawy wymiaru składki.
W związku z tym Komisja Nadzoru Finansowego rozesłała pismo do zarządzających OFE powszechnych towarzystw emerytalnych, w którym przypomina, że  zgodnie z przepisem art. 92 ust . 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych zakazane jest prowadzenie działalności akwizycyjnej na rzecz otwartego funduszu. KNF precyzuje, że chodzi o działania mające na celu skłonienie kogokolwiek, aby przystąpił do otwartego funduszu lub pozostawał członkiem tego funduszu.
Komisja przypomina także o zakazie reklamy OFE, który wszedł w życie 15 stycznia tego roku. Zgodnie z przywołanym przepisem zabroniona jest reklama zawierająca informacje o otwartych funduszach emerytalnych lub informacje sugerujące, że reklama odnosi się do otwartych funduszy emerytalnych.
Nadzór zwraca uwagę, że wszelkie czynności podejmowane przez podmioty działające w imieniu lub na rzecz OFE, w tym w szczególności agentów ubezpieczeniowych, działających w ramach grup finansowych obejmujących zarówno ubezpieczycieli jak i PTE, związane z informowaniem o możliwości dokonania wyboru między ZUS a OFE może prowadzić do naruszeń przepisów prawa.
Przykładem aktywności, która nie naruszałaby przytoczonych przepisów, jest w ocenie Komisji Nadzoru Finansowego informowanie o wynikającym wprost z przepisów prawa okresie, w którym istnieje możliwość złożenia oświadczenia o kierowaniu składki do OFE. Z kolei działania, które mogą mieć wpływ na podejmowane przez członków OFE decyzje o wyborze między ZUS a OFE, mogą być interpretowane jako działania niezgodne z regulacjami dotyczącymi zakazu akwizycji na rzecz otwartych funduszy emerytalnych względnie zakazu reklamy funduszy emerytalnych.
KNF przypomina także, że za złamanie zakazu akwizycji grozi funduszom emerytalnym kara 1 mln zł grzywny. Z kolei za złamanie zakazu reklamy kara nałożona na OFE może wynieść od 1-3 mln zł.
Źródło: mojaemerytura.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA