fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Pomoc z Unii Europejskiej na zatrudnianie inwalidów nie będzie ograniczona

Pomoc na zatrudnianie inwalidów nie będzie ograniczona.
Komisja Europejska uwzględniła opinie państw członkowskich i wprowadziła zmiany do projektu rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych (GBER). Z ograniczenia kwoty na jeden program pomocowy została wyłączona pomoc na zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
Zgodnie z wcześniejszą  wersją projektu rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych, który ma zastąpić rozporządzenie (WE) nr 800/2008, roczne limity pomocy niewymagającej notyfikacji miały wynosić 0,01 proc. PKB. Dla tysięcy polskich niepełnosprawnych oznaczało to utratę pracy. W jednym roku PFRON nie mógłby bowiem przeznaczyć na dofinansowanie ich zatrudnienia więcej niż 150 mln zł. Taka kwota obecnie wystarcza na trzy tygodnie. Zaproponowane limity pomocy wywołały w Polsce protesty.
W Unii Europejskiej wszelka pomoc pochodząca od państwa, a mogąca zakłócić konkurencję jest zakazana. Komisja Europejska ma jednak możliwość wydawania rozporządzeń, na podstawie których określone kategorie pomocy publicznej są niejako z góry uznane za zgodne ze wspólnym rynkiem. Są to projekty objęte tzw. wyłączeniami grupowymi oraz pomoc de minimis.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA