fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 20 grudnia 2013

PRAWO O RUCHU DROGOWYM
art. 2 ustawy z 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (DzU z 5 grudnia 2013 r., poz. 1446)
LOTNICZE PRZEJŚCIA GRANICZNE
rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 31 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych (DzU z 5 grudnia 2013 r., poz. 1451)
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
rozporządzenie Rady Ministrów z 23 października 2013 r. w sprawie nadania Ośrodkowi Przetwarzania Informacji statusu państwowego instytutu badawczego (DzU z 5 grudnia 2013 r., poz. 1452)
POMOC FINANSOWA DLA FIRM
rozporządzenie ministra gospodarki z 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 (DzU z 5 grudnia 2013 r., poz. 1453)
WIĘZIENNICTWO
rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów (DzU z 12 grudnia 2013 r., poz. 1523)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA