fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zły stan techniczny a obniżona stawka podatku od nieruchomości

Gminom nie przeszkadza żądać najwyższej stawki daniny od budynku ani brak wody czy prądu.
www.sxc.hu
Niekorzystna interpretacja przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych powoduje, że obniżoną stawkę podatku od nieruchomości przedsiębiorca zastosuje tylko w odniesieniu do ruin nadających się jedynie do rozbiórki.
W innych przypadkach sądy konsekwentnie odmawiają prawa do obniżonego opodatkowania.Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, który posiada grunty, budynki i budowle, zobowiązany jest do odprowadzania corocznie do budżetu gminy podatku od nieruchomości. W przypadku, gdy ze względów technicznych posiadane budynki i budowle nie są i nie mogą być wykorzystywane w prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności, to prawo podatkowe umożliwia mu skorzystanie z niższej stawki podatku od nieruchomości. Tyle teoria. W praktyce uprawnienie to jest dla przedsiębiorcy w zasadzie nieosiągalne. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, która reguluje przedmiotowe zagadnienie, nie definiuje bowiem pojęcia względy techniczne, przyczyniając się tym samym do powstawania konfliktów na linii gmina – przedsiębiorca.W zrozumieniu pojęcia względy techniczne nie pomagają też sądy administracyjne, które wyrażają często sprzeczne ze sobą poglądy. Najczęściej w orze...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA