fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Księga przychodów i rozchodów a stosowanie kasy fiskalnej

Jeżeli podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów ma obowiązek stosowania kasy fiskalnej, to może wpisywać sprzedaż raz w miesiącu na podstawie raportu fiskalnego. To niejedyne dostępne uproszczenie.
Zgodnie z § 3 rozporządzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (dalej: rozporządzenie), podstawą dokonania zapisów w księdze są: faktury, faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne, zwane dalej „fakturami" a także inne dowody.Rozporządzenie przewiduje pewne ułatwienia dla podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, polegające na możliwości dokonywania zbiorczego zapisu księgowego uzyskanych przychodów bądź poniesionych kosztów.Po stronie przychodów... W przypadku uzyskania w jednym dniu przychodów ze sprzedaży, która została udokumentowana wieloma fakturami, podatnik może wpisać w księdze jedną kwotę: sumę wynikającą z dziennego zestawienia tych faktur, zwanego zestawieniem sprzedaży (§ 19 ust. 3 rozporządzenia).Zestawienie sprzedaży powinno obejmować następujące dane >patrz wzór 1:- datę i kolejny numer zestawienia,- numery od – do faktur objętych zest...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA