fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer Tom Tomasz Wawer
Jeśli przedsiębiorca chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym jako wierzyciel, powinien zgłosić swoją wierzytelność. Inaczej nie będzie mógł zaspokoić przysługujących mu roszczeń ze środków masy upadłości.
Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym jest formą jej dochodzenia w postępowaniu sądowym. Spełnia taką funkcję jak wytoczenie powództwa w procesie czy złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.Z art. 236 prawa upadłościowego i naprawczego wynika, że wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, jeżeli niezbędne jest ustalenie jego wierzytelności, powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić sędziemu-komisarzowi swoją wierzytelność. Ma to swoje praktyczne skutki. Jak orzekł bowiem Sąd Najwyższy pozew przeciwko upadłemu złożony po ogłoszeniu upadłości o należność dotyczącą masy upadłości podlega odrzuceniu (uchwała z 30 marca 1992 r., III CZP 22/92). W uchwale tej sąd stwierdził, że zachodzi przejściowy brak drogi sądowej a więc pozew podlega odrzuceniu, chyba że wierzyciel – w celu realizacji uprawnień wynikających z prawa upadłościowego – pomyłkowo tylko wystąpił n...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA