fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Cudzoziemcy

Ustawa o ochronie cudzoziemców wymagała skierowania uwag przez HFPC i SIP

Helsińska Fundacja i Stowarzyszenie Interwencji Prawnych zwraca uwagę na przepisy o detencji małoletniego cudzoziemca przebywającego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Helsińska Fundacja Praw Człowieka wraz ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej zgłosiły komisji sejmowej uwagi dotyczące rządowego projektu ustawy o ochronie cudzoziemców.
W związku ze zbliżającym się posiedzeniem sejmowej podkomisji nadzwyczajnej w sprawie rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 128, poz. 1176) organizacje wystosowały wspólne uwagi do projektu ustawy.
Rządowy projekt  nowelizacji ustawy przewiduje udogodnienia dla cudzoziemców w uzyskiwaniu zezwoleniu na pobyt w Polsce.  Według Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Stowarzyszenia Interwencji Prawnej nie wszystkie proponowane zmiany zasługują na aprobatę.
Organizacje w przedłożonym dokumencie zawarły blisko 50 uwag do przepisów ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Na szczególna uwagę zasługują przepisy o zatrzymaniu małoletniego cudzoziemca przebywającego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej bez opieki art. 398.

Detencja dzieci

Z projektu rządu przewiduje utrzymanie detencji wobec dzieci cudzoziemskich jak również brak zasady, która regulowałaby zakaz detencji w sytuacji, gdy można wykorzystać środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego.
Organizacje, które zgłosiły uwagi postulują za wprowadzeniem całkowitego zakazu przymusowego zatrzymania dzieci cudzoziemskich. Podkreślają, że detencja dzieci przebywających bez rodziców jest niedopuszczalna i może być bardzo krzywdząca dla małoletnich. Przebywanie dzieci w strzeżonym ośrodku nieprzystosowanym dla nich może powodować choroby psychiczne takie jak depresja czy zespół stresu pourazowego.
Dzieci przebywające w ośrodku strzeżonym może powodować depresję czy zespół stresu pourazowego.
Ponadto ustalenia ministerstwa Spraw Wewnętrznych wskazują, że dzieci wobec których zastosowano detencję nie jest realizowany obowiązek szkolny.  W związku z tym można by zastosować rozwiązanie, które pozwoli uzyskać dziecku status uchodźcy i umożliwi umieszczenie małoletniego w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Według HFPC i SIP do przepisów o zatrzymaniu przymusowym dzieci cudzoziemców ustawodawca powinien wprowadzić przesłankę „dobra dziecka". W związku z tym sąd orzekający o detencji wobec dziecka cudzoziemskiego miałby obowiązek brania pod uwagę czy dobro dziecka nie stoi temu na przeszkodzie.

Wstrzymanie wykonania decyzji

Projekt rządowy nie zawiera przepisów o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji skargą do sądu administracyjnego. W związku z tym Helsińska Fundacja i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej w przesłanych do podkomisji uwagach zasugerowali utworzenie art. 332 a ustawy. Mimo, że podobne przepisy mają zastosowanie do obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z ustawa o wjeździe na terytorium Rzeczpospolitej Polski, to wobec nierezydentów takie uregulowania nie występują. W sprawach o wydalenie cudzoziemca spoza krajów członkowskich organizacje widzą potrzebę stworzenia analogicznego rozwiązania.
Zbyt szybkie wykonie decyzji o wydaleniu odbiera prawo do sądu cudzoziemcom spoza UE
Brak uregulowań tej treści mógłby doprowadzić do sytuacji, w której cudzoziemiec zobowiązany byłby do opuszczenia kraju przed rozpatrzeniem jego sprawy. Stanowi to naruszenie zasady prawa do sądu.
Organizacje podkreślają, że już kilkakrotnie zgłaszały uwagi wobec wydaleń obywateli Kongo, Afganistanu czy Białorusi, którym uniemożliwiono złożenie skargi do sądu z powodu deportacji, która odbywała się w ciągu kilku dni po wydaniu decyzji administracyjnej.  Wymienione fakty potwierdzają praktykowane ograniczanie możliwości

Język polski

Inną z ważnych uwag, które poruszono jest wymóg znajomości języka polskiego przez osoby, które się ubiegają o pobyt stały albo zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.
HFPC i SIP twierdzą, że przesłankę tę należy usunąć z obowiązujących przepisów ponieważ państwo polski nie zapewnia wsparcia dla emigrantów chcących nauczyć się języka.
Treś?ć pisma skierowanego do podkomisji sejmowej można znaleźć na stronie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA