fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Kolejny SKOK z zarządem z KNF

Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o ustanowieniu zarządcy komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej Wspólnota w Gdańsku.
W opublikowanym komunikacie, KNF poinformował, że na zarządcę komisarycznego w SKOK Wspólnota została powołana Pani Małgorzata Żymierska. Urząd argumentuje swoją decyzję faktem, że jest to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, w tym w zakresie prowadzenia procesów restrukturyzacji banków o trudnej sytuacji ekonomiczno – finansowej. Pani Małgorzata Żymierska będzie teraz odpowiadać za zwiększenie siły kapitałowej, wzrost efektywności działania i poprawę standardów zarządzania ryzykiem w oparciu o szczegółową weryfikację sytuacji finansowej w kasie.
KNF informuje równolegle, że podjęta dzisiaj decyzja nie wpływa na sposób obsługi członków SKOK, kasa nadal będzie świadczyła usługi w pełnym dotychczasowym zakresie. Z dniem ustanowienia zarządcy komisarycznego, dotychczasowi członkowie zarządu SKOK zostają odwołani z mocy prawa, a udzielone wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają. Kompetencje innych organów kasy ulegają zawieszeniu. Na zarządcę komisarycznego przechodzi prawo podejmowania decyzji we wszystkich sprawach dotyczących kasy, z wyjątkiem wprowadzania zmian w statucie.
W mocy pozostają stosunki umowne łączące SKOK z jej członkami będącymi jednocześnie współwłaścicielami kasy. Nadal obowiązują również umowy z pracownikami i kontrahentami SKOK.
Podjęta przez urząd decyzja wchodzi w życie z dniem 2 sierpnia 2013 r.
SKOK Wspólnota w Gdańsku nie jest pierwszą kasą, której zarządzaniem zajmie się powołany przez KNF komisarz. Na początku bieżącego tygodnia identyczną sytuację obserwowaliśmy w przypadku Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej im. Św. Jana z Kęt w Rumi. Zadanie wyprowadzenia kasy z kłopotów finansowych otrzymała pani Teresa Stankiewicz – Haupa.
Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA