- rozporządzenie ministra zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - z wyjątkiem § 36, który obowiązuje od 12 grudnia 2017 r., oraz § 7 i § 8 w zakresie dotyczącym podmiotów działających na rynku spożywczym, wykorzystujących wodę, które wejdą w życie 12 czerwca 2018 r. (DzU z 11 grudnia 2017 r., poz. 2294)

 

- rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu (DzU z 27 grudnia 2017 r., poz. 2427)

 

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 18 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu i trybu opracowania rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (DzU z 27 grudnia 2017 r., poz. 2431)

 

- rozporządzenie ministra zdrowia z 18 grudnia 2017 r. w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii (DzU z 27 grudnia 2017 r., poz. 2435)

 

- ustawa z 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw - z wyjątkiem art. 1 pkt 10, który obowiązuje od 4 stycznia (DzU z 3 stycznia 2018 r., poz. 8)

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

 

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 22 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (DzU z 8 stycznia 2018 r., poz. 42)

 

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020 (DzU z 8 stycznia 2018 r., poz. 43)

 

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 22 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na finansowanie ryzyka i dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (DzU z 8 stycznia 2018 r., poz. 44)

 

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 4 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (DzU z 10 stycznia 2018 r., poz. 52)

 

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 4 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (DzU z 10 stycznia 2018 r., poz. 53)

 

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 4 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (DzU z 10 stycznia 2018 r., poz. 57)

 

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 4 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na dostęp mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców do finansowania w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (DzU z 10 stycznia 2018 r., poz. 58)

 

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 4 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (DzU z 10 stycznia 2018 r., poz. 59)

 

- rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 3 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych (DzU z 10 stycznia 2018 r., poz. 61)

 

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (DzU z 10 stycznia 2018 r., poz. 64)

 

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (DzU z 10 stycznia 2018 r., poz. 65)

 

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (DzU z 10 stycznia 2018 r., poz. 66)

 

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego (DzU z 10 stycznia 2018 r., poz. 67)

 

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (DzU z 10 stycznia 2018 r., poz. 68)

 

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” (DzU z 10 stycznia 2018 r., poz. 69)

 

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (DzU z 10 stycznia 2018 r., poz. 70)

 

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (DzU z 10 stycznia 2018 r., poz. 71)

 

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec (DzU z 10 stycznia 2018 r., poz. 72)

 

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK (DzU z 10 stycznia 2018 r., poz. 73)

 

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (DzU z 10 stycznia 2018 r., poz. 74)

 

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (DzU z 10 stycznia 2018 r., poz. 76)    

 

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (DzU z 10 stycznia 2018 r., poz. 77)

 

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (DzU z 10 stycznia 2018 r., poz. 78)

 

- rozporządzenie Rady Ministrów z 10 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego (DzU z 10 stycznia 2018 r., poz. 80)

 

- rozporządzenie Rady Ministrów z 10 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (DzU z 10 stycznia 2018 r., poz. 81)