Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r. w setną rocznicę Zaślubin Polski z Morzem 10 lutego 1920 roku w Pucku

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 33 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lutego 2020 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Ewy Marii Leniart

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Władysława Dajczaka