- rozporządzenie ministra zdrowia z 28 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia (DzU z 11 lutego 2020 r., poz. 214)

- rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 30 stycznia 2020 r. w sprawie wykazu wspólnych testów wraz z przyporządkowanymi im polskimi kwalifikacjami (DzU z 11 lutego 2020 r., poz. 216)