• ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 5 lutego 2020 r., poz. 183)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 13 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (DzU z 19 lutego 2020 r., poz. 268)