- rozporządzenie Rady Ministrów z 28 września nadaje status uzdrowiska miejscowości Dąbki (DzU nr 194, poz. 1401)

- rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 17 października w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność wspomagającą badania (DzU nr 194, poz. 1402)

- trzy rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 17 października w sprawie:

– przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej(DzU nr 194, poz. 1403),

– zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej(DzU nr 194, poz. 1404),

– refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne (DzU nr 194, poz. 1405)

- zmienione 10 października rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie wzoru legitymacji służbowej funkcjonariuszy CBA (DzU nr 195, poz. 1406)

- rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 17 października w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne (DzU nr 195, poz. 1407)

- zmienione 15 października rozporządzenie ministra transportu w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych wprowadza winiety półroczne, które zaczną obowiązywać od 6 grudnia (DzU nr 195, poz. 1412)

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

- rozporządzenie Rady Ministrów z 12 października wprowadza nowe stawki (100, 160 i 500 zł) dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany (DzU nr 201, poz. 1447)

- dziś wchodzi do obrotu nowa moneta o wartości 2 zł z wizerunkiem ratusza w Tarnowie (MP nr 79, poz. 844)