Rozporządzenia ministrów

(poz. 1505 – 1509):

gospodarki z 29 października w sprawie wykazu uzbrojenia; wejdzie w życie 27 listopada,

nauki i szkolnictwa wyższego z 31 października zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość; od 27 listopada,

pracy i polityki społecznej z 24 października zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie; od 27 listopada, a niektóre przepisy 1 stycznia 2008 r.,

rolnictwa i rozwoju wsi z 30 października w sprawie środków dotyczących przywozu ptaków domowych towarzyszących podróżnym w związku z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków; od 27 listopada,

środowiska z 31 października w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem przetwarzania w ramach wojewódzkiej i centralnej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska oraz sposobie ich prowadzenia; od 27 listopada.

Zobacz treść Dz.U. nr 208