- Rada Ministrów ustanowiła pełnomocnika rządu do spraw opracowania programu zapobiegania nieprawidłowościom w instytucjach publicznych; jest nim sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (DzU nr 224, poz. 1660)

- na niedzielę 3 stycznia prezes Rady Ministrów zarządził przedterminowe wybory wójta gminy Elbląg w województwie warmińsko-mazurskim (DzU nr 224, poz. 1661)

- Rada Ministrów zmieniła rozporządzenia o trzech specjalnych strefach ekonomicznych: Łódzkiej, Wałbrzyskiej i Mieleckiej (DzU nr 212, poz. 1551, 1552 i 1557)

- ona też wydała rozporządzenie na temat prospektu dwóch funduszy inwestycyjnych: informacyjnego otwartego oraz specjalistycznego otwartego (DzU nr 212, poz. 1554)

- w przyszłym roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniesie 0,85 zł na litr oleju – to treść kolejnego rozporządzenia Rady Ministrów (DzU nr 212, poz. 1555)

- następne określa warunki i tryb udzielania kredytu i pożyczek ze środków KFM oraz niektóre wymagania dotyczące lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków (DzU nr 212, poz. 1556)

- lista przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa poszerzyła się następujące pozycje: PSE – Operator SA w Warszawie; Polski Rejestr Statków SA w Gdańsku; Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA w Warszawie (DzU nr 212, poz. 1558)

- Rada Ministrów wyliczyła, że w 2008 r. maksymalny roczny wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wyniesie 6,0 proc., a orientacyjne wskaźniki w kolejnych kwartałach to: 4,0; 4,5; 5,5; 10,0 proc. (DzU nr 212, poz. 1559)

- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie udzielania przez CBA asysty organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych (DzU nr 212, poz. 1561)

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

- on jest też autorem zmian (osobowych) w rozporządzeniu poświęconym tytułowej komisji (DzU nr 212, poz. 1562)

- rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej na temat systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia (DzU nr 212, poz. 1566)

- minister transportu zmienił swoje rozporządzenie dotyczące ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (DzU nr 212, poz. 1567)

- Państwowa Komisja Wyborcza odwołała komisarzy wyborczych w Bydgoszczy oraz Jeleniej Górze (MP nr 88, poz. 962963)