UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

- znowelizowana ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne odsuwa na rok obowiązek opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym danych przesyłanych do ZUS przez pracodawców zatrudniających pracowników (DzU nr 127, poz. 817).

RATYFIKACJE

ustawa upoważniająca prezydenta RP do ratyfikacji protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zmianie umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (DzU nr 116, poz. 729)

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA

ustawę o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z 29 lipca 2005 r. zastąpiła nowa pod tym samym tytułem z 30 maja 2008 r. W związku z tym zmianami zostały objęte także następujące ustawy: o podatku rolnym; o jednostkach badawczo-rozwojowych; o podatkach i opłatach lokalnych; o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; o podatku leśnym; o zasadach finansowania nauki; a także ustawa z 29 lipca 2005 r., bo część jej przepisów będzie jeszcze obowiązywać do końca tego roku (DzU nr 116, poz. 730)

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

znowelizowana 30 maja ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jednocześnie w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej zmienił się art. 8 ust. 2 dotyczący informacji o pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom (DzU nr 116, poz. 732)

PODATKI

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną (DzU nr 116, poz. 734)

STRAŻ GRANICZNA

zmienione 17 czerwca rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad i trybu finansowania kontyngentu Straży Granicznej wydzielonego do realizacji zadań poza granicami państwa (DzU nr 116, poz. 735)

SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE

tego samego dnia zostało zmodyfikowane rozporządzenie dotyczące Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (DzU nr 116, poz. 736)

SŁUŻBA WYWIADU WOJSKOWEGO

nowa tabela grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach; stawki te przysługują od 1 stycznia tego roku (DzU nr 116, poz. 738)

OSOBOWOŚĆ PRAWNA

osobowość prawną uzyskała jednostka organizacyjna Kościoła ewangelicko-augsburskiego Wydawnictwo Augustana z siedzibą w Bielsku-Białej (DzU nr 116, poz. 739)