[srodtytul]Pozwolenia na pracę obcokrajowców[/srodtytul]

Rząd FR podjął uchwały (nr 834, 835 i 836 z 27 października 2008 r.) w sprawie podejmowania pracy przez obcokrajowców na terenie Rosji w 2009 r. (Zbiór Ustawodawstwa FR nr 46 z 17 listopada 2008 r.).