[srodtytul]12 MAJA:[/srodtytul]

[b]POWSZECHNY SPIS ROLNY[/b]

[li] zgodnie z ustawą z 17 lipca 2009 roku [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=320987](DzU nr 126, poz. 1040)[/link] powszechny spis rolny zostanie przeprowadzony między 1 września a 31 października bieżącego roku. W związku z tym Rada Ministrów wydała rozporządzenie określające warunki i sposób rozpowszechniania audycji propagujących idee tego spisu [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=350197](DzU nr 68, poz. 437)[/link]

[b]W OBCYM WOJSKU[/b]

[li] ona jest też autorem przepisów o trybie udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=350200](DzU nr 68, poz. 438)[/link]

[b]AKCJE SKARBU PAŃSTWA[/b]

[li] kolejne jej rozporządzenie, zmienione, dotyczy analizy spółki przeprowadzanej przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=350209](DzU nr 68, poz. 439)[/link]

[li] następne, też zmienione, mówi o trybie zbywania akcji Skarbu Państwa [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=350211](DzU nr 68, poz. 440)[/link]

[b]SŁUŻBA CELNA[/b]

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

[li] prezes Rady Ministrów wskazał zakres, warunki i tryb przekazywania Służbie Celnej informacji uzyskanych w wyniku prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=350203](DzU nr 68, poz. 441)[/link]

[srodtytul]11 MAJA:[/srodtytul]

[b]PODATKI[/b]

[li] zmienione rozporządzenie ministra finansów o zwolnieniu od podatku akcyzowego; nowe przepisy mają swoje źródło w umowie między rządami RP i USA z 11 grudnia 2009 r. o statusie Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium RP [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=352995](DzU nr 78, poz. 517)[/link]

[li] także zmodyfikowane rozporządzenie o wykonaniu niektórych przepisów ustawy o VAT dotyczy członków Sił Zbrojnych USA, personelu cywilnego itd. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=352993](DzU nr 78, poz. 519)[/link]

[li] w trzecim rozporządzeniu w sprawie dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ewidencji tych wyrobów oraz wykazu środków skażających alkohol etylowy służącego do stosowania zwolnień od akcyzy zmienił się załącznik nr 1, czyli wzór dokumentu dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=353003](DzU nr 78, poz. 518)[/link]