Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

(poz. 182) z 13 stycznia w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.

Zobacz treść M.P. Nr 17