Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów

(poz. 523) z 27 kwietnia w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu (zmiana); wejdzie w życie 17 maja.

Rozporządzenia ministrów

(poz. 524 – 527):

- infrastruktury z 30 kwietnia w sprawie wnoszenia opłat elektronicznych i ich rozliczania oraz przekazywania opłat elektronicznych i kar pieniężnych na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego; 2 maja.

- zdrowia, dwa z 22 i jedno z 28 kwietnia, w sprawie:

– dozwolonych substancji dodatkowych (zmiana),

– specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych (zmiana); oba 17 maja,

– ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli; 17 maja, a niektóre przepisy 1 stycznia 2012 r.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Zobacz treść Dz.U. Nr 91