- Zarządzenie nr 95 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynowania i Monitorowania Wdrażania „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018–2020" (poz. 628)

- Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (poz. 627)

- Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych (poz. 626)

-  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 r. (poz. 625)

- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2020 r. (poz. 624)

- Pobierz dokument M2020000062401.pdf 623 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2020 r. w 100. rocznicę śmierci wielkiego polskiego chirurga Ludwika Rydygiera (poz. 263)