CENY MLEKA

Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2013/2014 (DzU z 10 grudnia 2013 r., poz. 1494)

APLIKACJA OGÓLNA

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej (DzU z 10 grudnia 2013 r., poz. 1498)