- rozporządzenie ministra obrony narodowej z 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (DzU z 20 listopada 2014 r., poz. 1622)

- ustawa z 26 września 2014 r. o ratyfikacji konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzonej w Lanzarote 25 października 2007 r. (DzU z 20 listopada 2014 r., poz. 1623)