- ustawa z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (DzU z 17 listopada 2015 r., poz. 1884)

- ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw – wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 17 listopada 2015 r., poz. 1887)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 3 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie paszportów roślin i formularzy paszportów roślin (DzU z 24 listopada 2015 r., poz. 1944)