Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2024 r. (poz. 455)

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Wadima Tyszkiewicza

Obwieszczenie Ministra Przemysłu z dnia 3 czerwca 2024 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Przemysłu lub przez niego nadzorowanych (poz.453)