Uchwała nr 195/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 kwietnia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obszarów okręgów wyborczych, na których w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej okręgowe komisje wyborcze wykonują zadania rejonowych komisji wyborczych, oraz określenia właściwości miejscowej rejonowych komisji wyborczych, ich numerów i siedzib

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie włączenia kwalifikacji wolnorynkowej „Wdrażanie wytwarzania przyrostowego i inżynierii odwrotnej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych

Zarządzenie nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do spraw Polsko-Ukraińskiej Współpracy Rozwojowej

Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 18 marca 2024 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego