Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy za okres 11 kwartałów poprzedzających I półrocze 2024 r. 

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2023 r.