Uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. 

Uchwała nr 219 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.” 

Zarządzenie nr 579 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw Zapewnienia Współpracy Polskiej Administracji Rządowej z Wielkoskalowymi Systemami Informacyjnymi Unii Europejskiej 

Uchwała nr 215 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i doposażenie Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej oraz Ponadregionalnego Ośrodka Onkologii Dziecięcej” 

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu gwarancyjnego „Czyste powietrze” z wykorzystaniem gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego