Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnianie komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie granicy portu morskiego w Dziwnowie 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2023 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych – port morski w Dźwirzynie