1213 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2023 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Arabskiej Republice Egiptu w działaniach ewakuacji obywateli Rzeczypospolitej Polskiej przebywających w Strefie Gazy

1212 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji