Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2023 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2023 r. nr 110.90.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2023 r. nr 110.89.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2023 r. nr 110.88.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2023 r. nr 110.87.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej