Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie narciarskich zajęć pozatrasowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 

Uchwała nr 152 Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2023–2027 z perspektywą do roku 2030” 

Uchwała nr 230/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie II powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.