Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o łącznej liczbie wyborców w kraju ujętych w Centralnym Rejestrze Wyborców w obwodach głosowania 

Zarządzenie nr 18/2023 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł „Sowiecka agresja na Polskę – 17 IX 1939 r.”