Dziennik Ustaw z 25 lipca 2023 (1408-1423)

Publikacja: 25.07.2023 18:33

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu żołnierzy, którzy pełnili służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, oraz związku ich śmierci ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Policji 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy udzielaniu wyróżnień policjantom 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu służby policjantów 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania urlopów strażakom Państwowej Straży Pożarnej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów 

Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkoleń w Policji

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania oraz sposobu dokumentowania kosztów poniesionych na ochronę prawną policjanta, a także podmiotów właściwych w sprawie zwrotu tych kosztów 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego policjantów 

1Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na ochronę prawną przez funkcjonariusza Służby Więziennej 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie dokumentów dyscyplinarnych żołnierzy

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu żołnierzy, którzy pełnili służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, oraz związku ich śmierci ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta 

Pozostało 85% artykułu
Zawody prawnicze
Czystki w krakowskich prokuraturach. To ewenement w skali całego kraju
W sądzie i w urzędzie
Nastolatek ujawnił miliony od państwa dla o. Rydzyka. Teraz wygrał z nim w NSA
Prawo dla Ciebie
Drakońska kara za newsa. Szef KRRiT Maciej Świrski przegrał z Radiem Zet
Prawnicy
Małgorzata Paprocka: Spór o sądy był polityczną kreacją
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Sądy i trybunały
Ujawniono drugi przypadek inwigilowania Pegasusem sędziego w Polsce
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał