Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie członkostwa Ukrainy w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2023 r. nr 115.7.2023 w sprawie nadania tytułu profesora