• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 3 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Otyń (PLH080040) (DzU z 31 maja 2023 r., poz. 1032)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 22 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (DzU z 31 maja 2023 r., poz. 1036)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 3 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Środkowej Pilicy (PLH100008) (DzU z 31 maja 2023 r., poz. 1038)