• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 3 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Białki (PLH120024) (DzU z 29 maja 2023 r., poz. 1018)

• rozporządzenie ministra funduszy i polityki regionalnej z 19 maja 2023 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na dywersyfikację działalności mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (DzU z 29 maja 2023 r., poz. 1020)

• rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 9 maja 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach inwestycji A2.4.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego (DzU z 29 maja 2023 r., poz. 1021)