Uchwała nr 27/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych 

Uchwała nr 26/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania, który spełnił warunki niezbędne do wypłaty diety 

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 czerwca 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich