Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie wykazu aktów wykonawczych wydanych przez Komisję Europejską na podstawie dyrektywy 2019/520

Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2023 r.

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

Oświadczenie rządowe z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Rwandy o współpracy w zakresie przemysłu obronnego, podpisaną w Kigali dnia 5 grudnia 2022 r.

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Rwandy o współpracy w zakresie przemysłu obronnego, podpisana w Kigali dnia 5 grudnia 2022 r.