Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2022 r. 

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji 

Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich