Obowiązują od 29 kwietnia 2023 r.

Publikacja: 29.04.2023 01:07

· ustawa z 9 marca 2023 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Nowym Jorku dnia 20 września 2022 r. (DzU z 14 kwietnia 2023 r., poz. 704)

· rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 5 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (DzU z 14 kwietnia 2023 r., poz. 705)

· rozporządzenie ministra infrastruktury z 3 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w zakresie zarządzania ruchem lotniczym (DzU z 14 kwietnia 2023 r., poz. 707)

· rozporządzenie Rady Ministrów z 23 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu przygotowywania, prowadzenia i dokumentowania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (DzU z 14 kwietnia 2023 r., poz. 708)

· ustawa z 9 marca 2023 r. o utworzeniu Akademii Piotrkowskiej – z wyjątkiem art. 10-13, które obowiązują od 15 kwietnia 2023 r. (DzU z 14 kwietnia 2023 r., poz. 709)

· rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 10 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Szczodrowo (PLH220101) (DzU z 14 kwietnia 2023 r., poz. 712)

· rozporządzenie Rady Ministrów z 14 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (DzU z 21 kwietnia 2023 r., poz. 757)

· rozporządzenie Rady Ministrów z 21 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (DzU z 21 kwietnia 2023 r., poz. 761)

· rozporządzenie Rady Ministrów z 26 kwietnia 2023 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia (DzU z 28 kwietnia 2023 r., poz. 814)

· rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 26 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (DzU z 28 kwietnia 2023 r., poz. 820)

· art. 16, art. 19 i art. 20 ustawy z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (DzU z 28 kwietnia 2023 r., poz. 825)

· rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (DzU z 28 kwietnia 2023 r., poz. 827)

· ustawa z 9 marca 2023 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Nowym Jorku dnia 20 września 2022 r. (DzU z 14 kwietnia 2023 r., poz. 704)

· rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 5 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (DzU z 14 kwietnia 2023 r., poz. 705)

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Podatki
Sprzedali odziedziczone mieszkanie. Zapędy fiskusa musiał zastopować sąd
Zawody prawnicze
Czystki w krakowskich prokuraturach. To ewenement w skali całego kraju
Sądy i trybunały
Pracownicy sądów i prokuratur przedstawili swoje żądania Bodnarowi
Zadania
Zielona rewolucja w polskich miastach. Muszą stworzyć plany klimatyczne
Sądy i trybunały
Ujawniono drugi przypadek inwigilowania Pegasusem sędziego w Polsce
Prawo karne
Polak skazany na dożywocie w Kongu jest już na wolności