-rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Tylmanowa (PLH120095) (DzU z 19 stycznia 2023 r., poz. 142)

-rozporządzenie ministra obrony narodowej z 9 stycznia 2023 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 19 stycznia 2023 r., poz. 149)

-rozporządzenie ministra zdrowia z 26 stycznia 2023 r. w sprawie komisji bioetycznej oraz Odwoławczej Komisji Bioetycznej (DzU z 2 lutego 2023 r., poz. 218)

-rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 30 stycznia 2023 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Kraków – zespół architektoniczny i urbanistyczny dzielnicy Nowa Huta” (DzU z 2 lutego 2023 r., poz. 222)

-rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 26 stycznia 2023 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Jabłeczna – prawosławny klasztor św. Onufrego” (DzU z 2 lutego 2023 r., poz. 223)

-rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 26 stycznia 2023 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Supraśl – klasztor Męski Zwiastowania Najświętszej Marii Panny” (DzU z 2 lutego 2023 r., poz. 224)

-rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 30 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (DzU z 2lutego 2023 r., poz. 226)

-rozporządzenie ministra infrastruktury z 20 stycznia 2023 r. w sprawie szkolenia potwierdzającego kompetencje zawodowe zarządzającego transportem (DzU z 2 lutego 2023 r., poz. 230)

-rozporządzenie ministra finansów z 27 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane (DzU z 2 lutego 2023 r., poz. 231)ju