Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności 

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania Instytutowi Sportu w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego