· rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Środkowy Dunajec z dopływami (PLH120088) (DzU z 23 grudnia 2022 r., poz. 2737)

· rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Wielkie Błoto (PLH120080) (DzU z 23 grudnia 2022 r., poz. 2738)

· rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uniejów Parcele (PLH120075) (DzU z 23 grudnia 2022 r., poz. 2741)

· rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 19 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację komorniczą oraz wykazu tytułów aktów prawnych (DzU z 23 grudnia 2022 r., poz. 2744)

· rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Widnica (PLH120076) (DzU z 23 grudnia 2022 r., poz. 2746)

· ustawa z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU z 23 grudnia 2022 r., poz. 2747)

· rozporządzenie ministra klimatu i  środowiska z 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Raba z Mszanką (PLH120093)  (DzU z 23 grudnia 2022 r., poz. 2751)