Obowiązują od 31 grudnia 2022 r.

Publikacja: 31.12.2022 00:55

• pkt. 40 ustawy z 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (DzU z 24 lipca 2020 r., poz. 1291)

• niektóre przepisy ustawy z 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (DzU z 3 grudnia 2021 r., poz. 2232)

• niektóre przepisy ustawy z 29 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych (DzU z 30 listopada 2022 r., poz. 2456)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 2 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (DzU z 16 grudnia 2022 r., poz. 2641)

• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 9 grudnia 2022 r. w sprawie określenia limitu zezwoleń na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2023 (DzU z 16 grudnia 2022 r., poz. 2644)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Wolność (PLH220060) (DzU z 16 grudnia 2022 r., poz. 2652)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 15 grudnia 2022 r. w sprawie wskaźnika emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej w 2023 r. (DzU z 19 grudnia 2022 r., poz. 2671)

• art. 46 i art. 48 pkt 3 ustawy z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (DzU z 20 grudnia 2022 r., poz. 2687)

• niektóre przepisy ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (DzU z 21 grudnia 2022 r., poz. 2707)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 16 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (DzU z 23 grudnia 2022 r., poz. 2736)

• art. 16 pkt 8 i art. 22 ustawy z 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (DzU z 23 grudnia 2022 r., poz. 2754)

• rozporządzenie ministra finansów z 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy – z wyjątkiem § 1 pkt 1, który obowiązuje od 30 grudnia 2022 r. (DzU z 29 grudnia 2022 r., poz. 2836)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 28 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu (DzU z 29 grudnia 2022 r., poz. 2839)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 29 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (DzU z 29 grudnia 2022 r., poz. 2841)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 28 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (DzU z 29 grudnia 2022 r., poz. 2842)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 23 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych (DzU z 30 grudnia 2022 r., poz. 2843)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 29 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych, na których funkcjonariusze Służby Więziennej nie mają obowiązku noszenia umundurowania i wyposażenia polowego (DzU z 30 grudnia 2022 r., poz. 2844)

• niektóre przepisy rozporządzenia ministra obrony narodowej z 28 grudnia 2022 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi (DzU z 30 grudnia 2022 r., poz. 2850)

• rozporządzenie ministra rozwoju i technologii z 21 grudnia 2022 r. w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (DzU z 30 grudnia 2022 r., poz. 2854)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 23 grudnia 2022 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (DzU z 30 grudnia 2022 r., poz. 2856)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 29 grudnia 2022 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2022 – z mocą od 10 listopada 2022 r. (DzU z 30 grudnia 2022 r., poz. 2859)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 22 grudnia 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (DzU z 30 grudnia 2022 r., poz. 2862)

• § 1 pkt 2, 3 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 27 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych – z mocą od 1 stycznia 2022 r. (DzU z 30 grudnia 2022 r., poz. 2864)

• rozporządzenie ministra finansów z 30 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tras przewozu towarów wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzenia towarów poza ten obszar oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych trasach (DzU z 30 grudnia 2022 r., poz. 2865)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 30 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny (DzU z 30 grudnia 2022 r., poz. 2868)

• pkt. 40 ustawy z 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (DzU z 24 lipca 2020 r., poz. 1291)

• niektóre przepisy ustawy z 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (DzU z 3 grudnia 2021 r., poz. 2232)

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Prawo karne
Prezydent Andrzej Duda ułaskawił prawicowego publicystę
Konsumenci
TSUE orzekł na korzyść frankowiczów. Co ten wyrok oznacza dla banków
Prawo dla Ciebie
Sąd rozstrzygnie spór między córką i wdową po Grzegorzu Ciechowskim
Zawody prawnicze
Adwokatura przyjęła nowe zasady wykonywania zawodu. Zmiany w etyce i zastępstwach
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja zmienia łańcuchy dostaw w okresach wysokiego popytu